Straupes zirgu pasts, Straupes pagasts, Pārgaujas novads, Latvija info@straupestirdzins.lv, info@farmersmarket.lv +371 29464946

Straupes lauku labumu tirdziņš – TIKAI Straupes Zirgu pastā

Aicinām interesentus uz izbraukuma semināru

Laipni aicinām interesentus pieteikties izbraukuma semināram “Mazā ražotāja iespējas Latvijas tradicionālo dārzeņu un augļu audzēšanā un tūrisma piedāvājuma veidošanā 2019.gada 26. martā, otrdienā.

7:00 izbraukšana no Straupes centra (Piķieru namiņa) ar autobusu (autobuss brauks no Cēsīm, iekāpšanas vietu var saskaņot)
10:00 – 13:40 Seminārs Pūres dārzkopības izmēģinājumu stacijā par tradicionālās lauku sētas saglabāšanu un piedāvājuma veidošanu tirgum un tūristiem:

10:00 L.Lepse –  Latvijā tradicionālu dārzeņu daudzveidība un tās saglabāšana
10:40 S.Dane – Latvijā reti audzētu, bet tradicionālu augļaugu audzēšanas iespējas
11:20 L.Lepse – In vitro pavairošana augļaugiem – meristēmu stādu ieguve
12:00 I.Drudze – Latvijā tradicionāli audzētās ābolu un bumbieru šķirnes, neliela degustācija;
Kafijas pauze
13:00 J.Lepsis – Tradicionālu augļaugu šķirņu modernas glabāšanas iespējas (modernas noliktavas apskate)

14:30-16:30 lauku sētas “Rūžciems” apskate, saimnieces Lailas Kelles stāstījums par vietējo produktu izmantošanu tūrisma piedāvājumā, produktu degustācija;

17:00-18:30 tradicionālas zvejnieku sētas un zivju pārstrādes uzņēmuma SIA “Mauriņi-S” apskate, sarunas ar saimniekiem par tūrisma piedāvājuma veidošanu mājražošanas vietā.

SVARĪGI!!!!  Lūdzam dalību pieteikt līdz 19.martam pa tālr. 29464946 (Rudītei).
Semināru un saimniecību apskati apmaksā biedrība “Vesels pilsētā un laukos” Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Sadarbība” 16.3. apakšpasākuma „Atbalsts lauku tūrisma attīstības veicināšanai” projekta   “Izbaudi abpus Gaujai”  ietvaros. Iespējams, ka pašiem būs jāmaksā par degustāciju 12 eiro. Tas tiks precizēts.

 

 

Facebooktwitter