Straupes zirgu pasts, Straupes pagasts, Cēsu novads, Latvija [email protected], [email protected] +371 29464946

Slow Food Straupe tirdziņš – TIKAI Straupes Zirgu pastā

Biedrība “Vesels pilsētā un laukos”

Juridiskā adrese: “Ozoli”, Straupes pag., Pārgaujas novads, LV-4152, Latvija

Kontakti: tālr. 29464946, [email protected]

Biedrības mērķis ir:

1) paaugstināt lauku un pilsētas iedzīvotāju dzīves kvalitāti, veicinot viņu sociālo un ekonomisko aktivitāti;
2) popularizēt lauksaimnieciskās zemes izmantošanu ekoloģiski tīra, sezonāla, uz vietējām tradīcijām balstīta produkta radīšanai;
3) sekmēt iedzīvotājos vietas piederības apziņas nostiprināšanos.

Biedrība par savu uzdevumu uzskata:

1) izglītot lauku un pilsētu iedzīvotājus (pasākumos, semināros, sadarbībā ar plašsaziņas līdzekļiem, pašvaldību), veicinot viņu sociālo un ekonomisko aktivitāti, inovatīvo domāšanu un vēlmi uzņēmējiem savstarpēji sadarboties;
2) popularizēt veselīgas pārtikas nozīmi cilvēka dzīves kvalitātes nodrošināšanā;
3) radīt apstākļus veselīgo lauku produktu īsākam ceļam līdz patērētājam, piedāvājot dažādas inovatīvas vietēja rakstura tirdzniecības formas (tirdziņš, zaļais grozs, pārdošana mājās, kioska organizēšana, interaktīva interneta mājas lapa utt.);
4) sadarboties ar citu valstu „Zemes tirdziņiem”, tā ieviešot Latvijā labāko ārzemju pieredzi;
5) atbalstīt un iespēju robežās aizstāvēt vietējo godprātīgo lauksaimniecības produkcijas ražotāju intereses un tiesības;
6) sadarboties ar starptautisko asociāciju „Slow Food International”, iesaistoties Slow Food filozofijas popularizēšanā;
7) sniegt priekšlikumus un ierosinājumus attiecīgo normatīvo aktu uzlabošanā, kas veicinātu Latvijas iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanas un vietējo zemnieku saimniecību, mazo ražotāju attīstību.

Biedrības valdes priekšsēdētāja ir Astrīde Rozīte.
Kontakttālrunis: 29464946, e-pasts: [email protected]